Avtorjev Blog O Finančnem In Poslovnem

Opredelitev analize finančnega razmerja

Zmogljivo orodje za finančno analizo za vaše podjetje


Finančna razmerja so koristna orodja, ki podjetjem in vlagateljem pomagajo analizirati in primerjati razmerja med različnimi finančnimi informacijami v zgodovini posameznega podjetja, panogi ali celotnem poslovnem sektorju. Številke iz izkaza poslovnega izida, bilance stanja in izkaza finančnega toka omogočajo analitikom izračuna več vrst finančnih razmerij za različne vrste poslovne inteligence in informacij.

Orodje za poslovni vpogled

Analiza finančnega razmerja lahko vodstvu podjetja in zunanjim vlagateljem zagotovi pomembne informacije o uspešnosti podjetja. Izračun razmerij je relativno enostaven; razumevanje in razlaga tega, kar govorijo o finančnem stanju podjetja, zahteva nekaj več dela. Koeficienti služijo kot primerjalno orodje za analizo likvidnosti, donosnosti, dolga in upravljanja premoženja, med drugimi kategorijami - vsa uporabna področja analize računovodskih izkazov.

Podjetja običajno začnejo z deleži industrije in podatki iz lastnih preteklih računovodskih izkazov, da vzpostavijo osnovo za primerjavo razmerja. Analitiki primerjajo razmerja za dano podjetje z razmerji drugih podjetij v isti panogi in glede na pretekla četrtletja ali leta preteklih podatkov za podjetje.

Natančna analiza finančnih razmerij in primerjava pomagata podjetjem, da dobijo vpogled v svoj finančni položaj, tako da lahko izvedejo potrebne finančne prilagoditve za izboljšanje svojih finančnih rezultatov.

Pogosto uporabljeni količniki

Pri izbiri razmerij za sodelovanje podjetja najpogosteje uporabljajo več standardnih razmerij. Ti vključujejo razmerje med dolgom in sredstvom (skupne obveznosti / skupna sredstva),količnik obratnega kapitala (obratna sredstva / kratkoročne obveznosti), hitro razmerje ali kislinski test ((obratna sredstva - zaloge) / obveznosti), prihodek od zalog (stroški blaga / povprečna zaloga) in za javna podjetja, cena do zaslužka razmerje (cena delnice / dobiček na delnico), med drugim.

En izračun razmerja sam po sebi ne ponuja veliko informacij. Če je na primer razmerje med dolgom in sredstvom podjetja za eno časovno obdobje (recimo leto) 50 odstotkov, to ne pove koristne zgodbe, razen če ga poslovodstvo primerja s prejšnjimi obdobji, zlasti če je dolg do sredstva razmerje je bilo v preteklosti le 25 odstotkov. V tem primeru razmerje med dolgom in premoženjem kaže, da se 50 odstotkov premoženja podjetja financira z dolgom. Analitik ne bi vedel, ali je to dobro ali slabo, če ga na primer ne primerja z enakim razmerjem iz pretekle družbe ali s konkurenti podjetja.

Analiza internih trendov podjetij

Ustanovljena podjetja imajo navadno večletne podatke iz bilance stanja in izkaza poslovnega izida, s katerimi morajo sodelovati pri analizi razmerja. Izračun finančnih količnikov za več obdobij, četrtletno ali letno, pomaga spremljati uporabne trende v poslovanju podjetja.

Analiza zunanje industrije

Analiza industrije je prav tako pomembna kot analiza notranjega trenda. Koristno je razumeti povprečno uspešnost podjetja v daljšem obdobju v primerjavi s posameznim podjetjem. Na primer, če se povprečna razmerja v panogi bistveno razlikujejo od rezultatov podjetja, zlasti če so boljši, bi vodstvo podjetja imelo korist od preučevanja, zakaj in morda ukrepanja za izboljšanje finančnih rezultatov.

Merjenje proti konkurentom

Podjetja pogosto primerjajo razmerja med svojimi podjetji in konkurenčnimi podjetji. Po zbiranju podatkov o razpoložljivih razmerjih znanih konkurentov in podobnih podjetij v isti panogi lahko z analizo uspešnosti podjetja v primerjavi s konkurenti osvetlite morebitne konkurenčne prednosti, prednosti ali slabosti, ki jih ima podjetje, in izboljšate svoje strateško načrtovanje.


Sorodni Članki:

✔ - Politika konflikta interesov za vaš korporativni odbor

✔ - 8 Najboljših brezžičnih tiskalnikov leta 2019

✔ - Pojasnilo o davkih na samozaposlitev


Pomoč? Delite To S Svojimi Prijatelji!