Avtorjev Blog O Finančnem In Poslovnem

Kako izračunati koeficiente izplačil dividend

Izplačilo dividend podjetja je lahko koristno orodje za analizo, vendar je treba upoštevati druge informacije, povezane z dividendami in dobičkom.


Dividende na delnico se delničarjem običajno izplačujejo četrtletno. Ta plačila običajno izvirajo iz dobička podjetja, vendar ne vedno. Razdeljen je le del dobička, preostanek pa ostane pri družbi kot zadržani dobiček. Razmerje zaslužka, izplačanega vlagateljem in čistega dohodka, se imenuje koeficient izplačila dividend. Izračuna se tako, da se dividende družbe delijo z njenimi dobički:

Koeficient izplačila dividend = Izjavljene dividende ÷ Čisti dohodek

Iskanje odgovora

Upravni odbor korporacije vsako četrtletje odobri izplačilo dividend vlagateljem. Ta znesek se deli s skupnim številom izdanih delnic, denar pa se nato delno razdeli vlagateljem družbe. Številka "dividende na delnico", navedena na finančnem spletnem mestu, pa skoraj vedno temelji na plačilih v proračunskem letu podjetja, kar je skupno štiri četrtletna plačila. Načeloma je ta številka enostavno izračunana. Izplačila dividend za vsako četrtletje se seštejejo in nato delijo s skupnimi neporavnanimi delnicami.

Števec je skupna izplačilo dividend; imenovalec je število neporavnanih delnic:

Dividende na delnico = Skupaj izplačane dividende ÷ Skupaj odprte delnice

V praksi je izračun lahko nekoliko bolj zapleten. Če je na primer podjetje v drugem četrtletju odkupilo nekaj lastnih delnic, bodo dividende na delnico po odkupu izračunane z drugačnim imenovalcem kot izračun dividende na delnico pred odkupom. V skoraj vseh primerih letno poročilo družbe odraža vse spremembe števila delnic tekom leta, ustrezni izračuni pa so pojasnjeni v priloženih opombah. Zaradi tega investitorji izračun redko opravijo sami.

Vse, kar morate vedeti, ne glede na to, ali je bila skupna dividenda na delnico plačana za leto ali razčlenitev po četrtletjih, je že v poročilu 10-K - podrobnejša različica letnega poročila podjetja, ki jo zahteva SEC.

Spletni kalkulatorji

Dobro je vedeti, kako narediti potrebne izračune ročno, včasih pa je pomembna tudi uporabnost. Spletni kalkulatorji omogočajo uporabnikom, da za hitre odgovore dobijo svoje podatke, zlasti pri delu z veliko podatki ali izračunu razmerja s za več korporacij je to lahko priročno orodje.

Dividende na delnico kot orodje za analizo

Vlagatelji na splošno uporabljajo dividende kot signal. Vlagatelji lahko preberejo padec dividend na delnico kot signal, da podjetje finančno ne deluje dobro. Po drugi strani napoved večje dividende od pričakovane pogosto povzroči naraščanje cene delnic. Razmerje dividend na delnico ni vedno zanesljivo ali koristno orodje za analizo, če ni kvalificirano po drugih podatkih. Na primer, podjetja z mlajšim rastjem dobiček običajno zadržijo v višjem razmerju kot ustaljena podjetja; je zelo učinkovit in poceni način povečanja razpoložljivih sredstev za širitev, raziskave in pridobitve.

Da bi bila analiza dividende na delnico smiselna, je treba upoštevati tudi druge informacije v zvezi z dividendami in dobičkom, kot je razmerje med dividendami in dohodkom.


Sorodni Članki:

✔ - Odgovornost edinega lastnika in kako se zaščititi

✔ - Določitev blagovne znamke je ključna pri trženju

✔ - Kako odstraniti CRT monitor za kovine


Pomoč? Delite To S Svojimi Prijatelji!