Avtorjev Blog O Finančnem In Poslovnem

Tržne raziskave 101: Analiza podatkov

Pregled tržnih raziskav v analizi podatkov


Analiza podatkov v projektu tržnega raziskovanja je faza, v kateri se kvalitativni podatki, kvantitativni podatki ali kombinacija obeh združijo in pregledajo, da se na podlagi teh podatkov sklepajo.

6 korakov tržne raziskave

Korak 1 - Jasno določite problem in cilje raziskave: Tržne raziskave se začnejo z opredelitvijo problema, ki ga je treba rešiti, ali na vprašanje, na katerega je treba odgovoriti. Običajno obstaja več alternativnih pristopov, ki se lahko uporabljajo za izvajanje tržne raziskave.

2. korak - Razviti splošni raziskovalni načrt: Naloga te faze je določiti najučinkovitejši način zbiranja potrebnih informacij.

3. korak - Zbiranje podatkov ali informacij: Na tej točki morate razmisliti, kako boste pridobili informacije (kar pomeni, kako se bodo udeleženci lahko obrnili na to, ali gre za ankete, telefonske klice, intervizijske intervjuje itd. ).

4. korak - Analizirajte podatke ali informacije: Zbiranje količin informacij je lahko izjemno. Na tej stopnji morate organizirati podatke in odpraviti tisto, kar ni ključnega pomena.

5. korak - Predstavite ali razširjajte ugotovitve: Od poznavanja vaše publike do vedenja, katere ugotovitve so uporabne, preden objavite svoje ugotovitve, morate razumeti, katere ugotovitve želite razširjati.

6. korak - Za ugotovitev uporabite ugotovitve: Ker zunanji potrošniki tržnih raziskav morda ugotovitev ne bodo uporabili natančno, ustrezno ali v celoti, morate upoštevati lastnosti dobre tržne raziskave.

Kvantitativno orodje za podporo odločanju o tržnih raziskavah

Naslednje statistične metode vam bodo pomagale priti od A do Ž v raziskovalnem procesu.

Večkratna regresija - Ta statistični postopek se uporablja za oceno enačbe z najboljšo prilagoditvijo za razlago, kako se vrednost odvisne spremenljivke spreminja, ko se vrednosti številnih neodvisnih spremenljivk premikajo. Preprost primer tržne raziskave je ocena najustreznejšega oglaševanja, če pogledamo, kako se spreminjajo prihodki od prodaje (odvisna spremenljivka) glede na izdatke za oglaševanje, umestitev oglasov in čas oglaševanja.

Diskriminacijska analiza - Ta statistična tehnika se uporablja za razvrščanje ljudi, izdelkov ali drugih materialov v dve ali več kategorij. Tržne raziskave lahko uporabijo diskriminatorne analize na več načinov. Eden preprostih primerov je razlikovanje, kateri oglaševalski kanali so najučinkovitejši za različne vrste izdelkov.

Faktorska analiza - Ta statistična metoda se uporablja za določitev, katere so najmočnejše osnovne dimenzije večjega števila spremenljivk, ki so medsebojno povezane. V situaciji, ko je veliko spremenljivk povezanih, faktorska analiza ugotovi, kateri odnosi so najmočnejši. Tržni raziskovalec, ki želi vedeti, katera kombinacija spremenljivk (ali dejavnikov) je najbolj privlačna za določeno vrsto potrošnikov, lahko s faktorsko analizo zmanjša podatke na samo nekaj spremenljivk.

Grozdna analiza - Ta statistični postopek se uporablja za ločevanje predmetov v posebne skupine, ki se medsebojno izključujejo, vendar so v ustavi tudi relativno homogeni. Ta postopek je podoben tistemu, ki se dogaja pri segmentaciji trga, ko raziskovalca trga zanimajo podobnosti, ki olajšajo združevanje potrošnikov v segmente, in se zanimajo tudi za lastnosti, ki tržne segmente razlikujejo.

Analiza povezav - Ta statistična metoda se uporablja za razbremenitev želja potrošnikov glede na različne tržne ponudbe. Raziskava trdi, da raziskovalec trga zanima dve razsežnosti uporabne funkcije vsakega atributa in relativni pomen prednostnih lastnosti potrošnikom.

Večdimenzionalno skaliranje - Ta kategorija predstavlja konstelacijo tehnik, ki se uporabljajo za izdelavo zaznavnih zemljevidov konkurenčnih blagovnih znamk ali izdelkov. Na primer, pri večdimenzionalnem skaliranju so blagovne znamke prikazane v prostoru atributov, v katerih razdalja med znamkami pomeni neenakost. Primer večdimenzionalnega skaliranja tržnih raziskav bi pokazal proizvajalce kave za eno serviranje v obliki K-skodelic. Različne blagovne znamke K-cup naj bi se v večdimenzionalnem prostoru razporedile po atributih, kot so moč pečenja, število različic z okusom in posebnostmi, kanali distribucije in možnosti pakiranja.


Sorodni Članki:

✔ - Financiranje posojil na podlagi sredstev: kako deluje in katere koristi

✔ - Kaj je nič odlagališče?

✔ - Ali vaše podjetje potrebuje identifikacijsko številko delodajalca?


Pomoč? Delite To S Svojimi Prijatelji!