Avtorjev Blog O Finančnem In Poslovnem

Razumevanje izraženega zanimanja za domnevne hipoteke

Ko vlagatelji v nepremičnine prevzamejo hipotekarno posojilo od prodajalca, mora hipoteka obstajati z zanimanjem. Tukaj je, kako vpliva na davke in še več.


Vlagatelji v nepremičnine lahko, če je to finančno koristno, prevzamejo obstoječo hipoteko od prodajalca, ko pridobijo naložbeno nepremičnino. Ko je to opravljeno, se zahteva predpostavka za predpostavljeni hipotekarni interes.

Ker se hipotekarne obresti plačujejo v zamudi, bo prodajalec kupcu dolžan obresti "do ali prek" zaključnega dne, saj bo kupec po zaključku tega plačila plačal obresti ob naslednjem plačilu. Kot pri večini ponudb, bomo morali iz pogodbe o nakupu vedeti, ali bomo posredovali proti zaprtju ali prek njega.

  1. Izračunajte dneve obresti, ki jih prodajalec dolguje kupcu.
  2. Določite znesek obresti na dan.
  3. Pomnožite število dni s količino / dan za skupno število.

Naredimo vzorčni proration. Investitor nepremičnin se 16. julija zapira v najem nepremičnine. Hipotekarni znesek znaša 257,505 USD, obrestna mera 6,75%, uporabljamo pa koledarsko leto 365 dni. Programirali bomo "skozi" dan zaključka. To pomeni, da prodajalec plačuje za dan zaključnih obresti.

  1. Dnevni prodajalec dolguje kupcu 16 od 1. do 16. julija.
  2. $ 257,505 X.0675 = 17381,59 USD, deljeno s 365 dnevi = 47,62 USD / dan.
  3. 47,62 $ / dan obresti X 16 dni = 761,92 $ od prodajalca do kupca.

To bi bil DALJIN do prodajalca in KREDIT kupcu.

O izraženem zanimanju za transakcije z nepremičninami

Delež hipotekarnih interesov v predpostavkah dejansko ni tako pogost, saj hipotekarne predpostavke niso pogoste. V zaključni izjavi, stanovanjski ali poslovni, obstaja več postavk, za katere je treba vnaprej oceniti denar, da kupec in prodajalec plačata svoj delež vozovnice glede na datum zaključka.

Davki na nepremičnine

Davek na nepremičnine se plačuje zaostalo, kar pomeni za preteklo leto. Davek na nepremičnine je verjetno najpogostejši, saj se davki običajno plačujejo letno, ne mesečno. Če obstaja hipoteka, je verjetno, da se mesečno poberejo davki, ki bodo zagotovili, da se lahko letni obračunani znesek pokrije, ko ga prejmete. Kupec bo na podlagi datuma zaključka dobil dobropis za znesek davka, ki bo zapadel od tega dne nazaj do začetka davčnega leta. Potem bodo plačali celoten račun za davek ob zapadlosti.

Prodajalec bo kupcu dejansko plačal svoj del davka v letu, ki ga bo nato uporabil ob davčnem času.

Zavarovanje premoženja

Kupec bo odgovoren za zavarovanje od zaključnega dne. Prodajalec je morda predplačal nekaj zavarovanja, zato bo prejel dobropis za znesek, ki ga je plačal za kritje v dneh po zaprtju.

Najemnine

To je pogostejše pri stanovanjskih in večdružinskih poslih, najemajo pa se tudi enodružinske domove. Zaključek bi moral biti zadnji dan v mesecu, da bi se izognili zahtevi za najemnino. Če je na primer zaprta sredi meseca, bo prodajalec že pobiral najemnine za cel mesec. Kupec bo za najemnino dobil kredit od sredine do konca meseca.

Komercialni prostor je bolj zapleten

Obstajajo različni načini strukturiranja komercialnih najemov. Nekateri najemniki plačujejo del ali celo vse davke in druge stroške poslovanja. Vsak od teh lahko zahteva predložitev stroškov, za maloprodajni kompleks ali trgovski center pa bi to potrebovalo izračune za vsak najemni prostor, če bi stroške delili z najemodajalcem.

Omenili smo že trženje komercialnih najemnin, tako da bi lahko pri velikih poslih za najem prostora na drobno prišlo do veliko teh izračunov. Zato obstajajo računovodje.

Skoraj vsaka transakcija z nepremičninami, ki vključuje vnaprej plačane ali položne zneske, zahteva predhodno oceno teh postavk v zaključni izjavi. Ne gre za nekaj, kar počne nepremičninski strokovnjak, vendar morajo to znati razložiti svojemu kupcu ali prodajalcu.


Sorodni Članki:

✔ - Spot proti terminskemu trgovanju z devizami

✔ - Kako varno odstraniti svinčeno barvo

✔ - Močan distribucijski sistem


Pomoč? Delite To S Svojimi Prijatelji!