Avtorjev Blog O Finančnem In Poslovnem

Katerih je pet kategorij finančnih razmerij?

Finančni razmerji zagotavljajo ekonomski portret podjetja


Finančna razmerja pomagajo lastniku podjetja ali njegovim trenutnim in potencialnim vlagateljem bolje razumeti splošno zdravje podjetja in njegovo stanje v različnih posebnih kategorijah finančnih uspešnosti. Poleg tega sledenje finančnim količnikom v določenem obdobju v primerjavi z drugimi podjetji in celotno industrijo podjetja ponuja močan način za prepoznavanje trendov v njihovih zgodnjih fazah.

Posojilodajalci in poslovni analitiki pogosto uporabljajo kazalnike, da določijo finančno stabilnost in stanje podjetja. Vendar so finančna razmerja časovno občutljiva; lahko pokažejo samo sliko podjetja v določenem času. Najboljši način uporabe finančnih količnikov je dosledna analiza razmerja.

Običajno uporabljena finančna razmerja lahko razdelimo v naslednjih pet kategorij.

Likvidnost ali koeficient solventnosti

Koeficienti likvidnosti ali plačilne sposobnosti se osredotočajo na sposobnost podjetja za plačilo kratkoročnih dolžniških obveznosti. Kot taka se osredotočajo na tekoča sredstva in kratkoročne obveznosti podjetja v bilanci stanja.

Najpogostejša likvidnostna razmerja so trenutno razmerje, hitro razmerje in stopnja zgorevanja (intervalni ukrep). Hitro razmerje, kot pove že ime, določa, koliko denarja je v naslednjem roku na voljo za plačilo tekočih obveznosti.

Trenutno razmerje je podobno, vendar manj strogo razmerje ocenjevanja likvidnosti. Stopnja izgorelosti meri, kako dolgo lahko podjetje nadaljuje, ko tekoči stroški presegajo tekoči dohodek. To je pogost ukrep, ki se uporablja pri ocenjevanju zagonskih podjetij, ki skoraj vedno izgubijo denar, ko začnejo poslovati. Stopnja zgorevanja odgovarja na pomembno vprašanje: koliko časa bo podjetje trenutno lahko odprlo svoja vrata odprta.

Finančni vzvod ali zadolženost

Koeficienti finančnega vzvoda ali dolga se osredotočajo na sposobnost podjetja, da izpolni svoje dolgoročne dolžniške obveznosti. Pregleda dolgoročne obveznosti podjetja v bilanci stanja, kot so obveznice.

  1. Najpogostejša razmerja finančnega vzvoda so razmerja med dolgom in količnikom, razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom, količnik dolgoročnega dolga, razmerje med zaslužki obresti, fiksno razmerje kritja stroškov in denarno kritje.

Čeprav so vsi kazalci finančnega vzvoda nekoliko različni, vam povedo o različnih vidikih celotnega finančnega zdravja podjetja in v večini primerov količinsko opredeljujejo lastniški kapital.

Učinkovitost sredstev ali količnik prihodka

Koeficienti učinkovitosti sredstev ali prometa merijo učinkovitost, s katerim podjetje uporabi svoja sredstva za prodajo. Posledično se osredotoča na izkaz poslovnega izida (prodaja) in bilanco stanja (sredstva).

Najpogostejša razmerja učinkovitosti sredstev so količnik zalog v zalogah, količnik prihodkov od prodaje terjatev, količinsko število prodanih dni v zalogah, razmerje med dnevi prodaje terjatev, količnik neto obratnega kapitala, količnik prometa z osnovnimi sredstvi in ​​skupni promet sredstev razmerje.

Koeficienti učinkovitosti premoženja so še posebej dragoceni pri opisovanju poslovanja z dinamičnega vidika. Skupaj opisujejo, kako dobro podjetje posluje, povedo, kako hitro se izdelki družbe prodajo, koliko časa kupci potrebujejo za plačilo in koliko kapitala je zalog v zalogi.

Koeficienti dobičkonosnosti

Koeficienti dobičkonosnosti so le tisto, kar pomeni ime. Razkrivajo sposobnost podjetja, da ustvari dobiček in ustrezen donos na sredstva in kapital. Ta razmerja merijo, kako učinkovito podjetje uporablja svoja sredstva, kako učinkovito upravlja svoje poslovanje in odgovarjajo na osnovna vprašanja, kot so "Kako donosen je ta posel?" in "Kako se meri s svojimi konkurenti?" Skupna razmerja donosnosti vključujejo bruto stopnjo dobička, neto stopnjo dohodka, donosnost sredstev in donosnost kapitala.

Koeficienti tržne vrednosti

Količnike tržne vrednosti je mogoče izračunati za javna podjetja, ki se trgujejo samo, če se nanašajo na ceno delnic. Razmerja med tržno vrednostjo so številna, nekaj najpogostejših pa so cena / dobiček (P / E), knjigovodska vrednost za delitev vrednosti in dividendni donos.


Sorodni Članki:

✔ - 8 Najboljših brezžičnih tiskalnikov leta 2019

✔ - Je Star Wars največja zgodba verige dobave?

✔ - Kaj je poslovno partnerstvo? Kako deluje?


Pomoč? Delite To S Svojimi Prijatelji!